سایت کتاب 57
هر روز قبل از خرید کتاب، آخرین اخبار سایت کتاب 57 را ببینید:

راهنمای خرید کتاب و شرکت در قرعه کشی
راهنمای خریداران کتاب برای استفاده از جایزه سپاس

مهرداد تقوايي از ملكان آذربايجان شرقي. خرید 504 هزار تومان کتاب. ساعت: ۰۹:۲۵:۰۶
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 100 برابر محاسبه و به 30 ميليون تومان افزایش می یابد. این جایزه در 6 مرحله. هر هفته چهارشنبه ها صبح بحساب برنده واريز مي شود. برنده 30 ميليون تومانی جایزه سپاس صبح

20 19 76 47

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


فرشته بذرکار از مشهد خراسان رضوی. خرید 90 هزار تومان کتاب. ساعت: ۱۱:۵۱:۰۳
برنده جایزه سپاس. جايزه روزانه 301 هزار تومانی ایشان. 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و چهار صد هزار تومان افزایش می یابد. سپاس عصر روز

13 41 98 81

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


هدايت معدلت از رشت گیلان.خرید 21 هزار تومان کتاب. ساعت: ۲۲:۵۳:۳۳
برنده جایزه 301 هزار تومانی شامگاه

69 64 36 82

چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


فرزاد علي پور از تبریز آذربایجان شرقی. خرید در روزهای شنبه 1395/12/21، سه شنبه 1395/12/24 ،چهارشنبه 1395/12/25 ، پنجشنبه 1395/12/26 و جمعه 1395/12/27
برنده جایزه 801 هزارتومانی

12 46 71 67 85

شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۸


⬅️ برای شرکت در دومین مسابقه قرآنی سایت کتاب57 کافیست حداقل یک جلد قرآن را از سایت کتاب57 خرید نمائید و پاسخ 4 گزینه ای سوال مسابقه را از طریق همین سایت جواب صحیح دهید. پس از خرید قرآن، صفحه ی مربوط به سوال، باز می شود.

⬅️ از تاریخ سوم دیماه 1395 آغاز و تا تاریخ 22 اردیبهشت 1396 فرصت دارید تا با خرید قرآن کریم در مسابقه قرآنی که یک سوال 4 گزینه ای است شرکت و جواب صحیح را علامت بزنید. به فضل پروردگار، دومین مسابقه ی قرآنی سایت کتاب57 آغاز شد!


جوایز دومین مسابقه قرآنی سایت کتاب57 شامل:

⬅️ 8 برنده 114 میلیون تومانی
⬅️ 114 برنده یک میلیون تومانی

⬅️ تاریخ دومین قرعه کشی مسابقه قرآنی سایت کتاب57: جمعه، 22 اردیبهشت 1396

---------------------------------------------

 

مبلغ ۵۷ هزاز تومان بابت هر کد شانس هفتگی به حساب شما وایز می شود اگر کدشانس هفتگی ای که هنگام خرید کتاب، برای تان صادر میشود با عدد 57 شروع شود. اگر تعداد کدهای شانس هفتگی که با عدد 57 شروع می شود، کمتر و یا بیشتر از 5 تا باشد جایزه ایی که بابت آن کدها دریافت می کنید، مطابق شکل زیر محاسبه و به حساب تان واریز می شود:
⬅️کمتر از 5 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی هر کد؛ 10 هزار تومان.
⬅️ 5 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی آن:  57 هزار تومان.
⬅️10 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی آن:  130 هزار تومان.
⬅️15 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی آن:  200 هزار تومان.
⬅️20 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی آن:  270 هزار تومان.
⬅️35 کد شانس هفتگی که با عدد 57 شروع شود، جایزه ی آن:  500 هزار تومان.
 ---------------------------------------------

 

 

راهنمای خریداران کتاب برای استفاده از جایزه سپاس سایت کتاب ۵۷:
افزايش جايزه 301 هزار تومان برنده؛ رابطه مستقيم دارد با میزان مبلغ خريد كتاب ایشان در يك روز، حداكثر 30 ميليون تومان! از تاریخ يكشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ سایت کتاب۵۷  برای رعایت انصاف و عدالت بین خریداران کتاب، جایزه سپاس تعیین نموده است. یکی از مهمترین مزایای جایزه سپاس، افزایش مبلغ جایزه روزانه 301 هزار تومانی است
نحوه ی افزایش جایزه روزانه از 301 هزار تومان تا 30 ميليون تومان:

⬅️ كمتر از 10 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه (صبح یا شامگاهی) افزایش نمی یابد.
⬅️ 50 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 8 برابر محاسبه و به 2 ميليون و 400 هزار تومان افزایش و در 1 مرحله نقدی بحساب برنده واريز مي گردد.
⬅️ 100 هزار تومان خريد كتاب : مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 20 برابر محاسبه و به 6 ميليون تومان افزایش و در 3 مرحله؛ هر هفته شنبه ها صبح، مبلغ دو ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.
⬅️ 200 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 30 برابر محاسبه و به 9 ميليون تومان افزایش و 6 مرحله؛ هر هفته يكشنبه ها صبح، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان بحساب برنده واريز مي گردد.
⬅️ 300 هزار تومان خريد كتاب : مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 50 برابر محاسبه  و به 15 ميليون تومان افزایش و در 5 مرحله؛ هر هفته دوشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده  واريز مي گردد.
⬅️ 400 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 70 برابر محاسبه  و به 21 ميليون تومان افزایش و در 7 مرحله، هر هفته سه شنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد.
⬅️ 500 هزار تومان خريد كتاب: مبلغ جايزه ی برنده ی روزانه؛ 100 برابر محاسبه  و به 30 ميليون تومان افزایش و در 10 مرحله، هر هفته چهارشنبه ها صبح، مبلغ سه ميليون تومان بحساب برنده واريز مي گردد. 
بک نکته: مبالغ خرید کتاب برای شرکت در جایزه سپاس، باید در یک روز باشد اما خریدهای شما می تواند در ساعات مختلف از شبانه روز انجام شود

جایزه این کد شانس سالانه سایت کتاب 57 : 3 میلیارد تومان

57 57 57 57 57 57

 آیا میدانید؟ با خرید 1000 تومان کتاب، از سایت کتاب57، شاید کدشانس 3 میلیارد تومانی بنام شما درآید

 

 کدهای رویایی سایت کتاب57:

1: کد شانس روزانه؛ 64.74.04.74  -  جایزه: 400 هزار دلار. معادل یک میلیارد و 600 میلیون تومان.
- نحوه ی واریز این جایزه بحساب برنده، برای مدت هشت سال، هر سال 200 میلیون تومان. هر ماه؛ 16 میلیون تومان، با کسر چهار درصد کسورات.
- شرط پرداخت جایزه در مدت 8 سال: خرید کتاب و دریافت حداقل 800 کد شانس روزانه در یک خرید جداگانه و نه مجموع کدهای دریافتی شما در یک روز!
- فرصت خرید کتاب برای دریافت این کد شانس روزانه؛ (64.74.04.74): تا ساعت 24 روز جمعه 10 دیماه 1395
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2: کد شانس روزانه؛ 14.64.41.04  -  جایزه: 350 هزار دلار. معادل یک میلیارد و 400 میلیون تومان.
- نحوه ی واریز این جایزه بحساب برنده، برای مدت هشت سال، هر سال 175 میلیون تومان. هر ماه؛ 14 میلیون تومان، با کسر چهار درصد کسورات.
- شرط پرداخت جایزه در مدت 8 سال: خرید کتاب و دریافت حداقل 672 کد شانس روزانه در یک خرید جداگانه و نه مجموع کدهای دریافتی شما در یک روز!

3: کد شانس روزانه؛ 22.25.22.06  -  جایزه: 300 هزار دلار. معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان.
- نحوه ی واریز این جایزه بحساب برنده، برای مدت هشت سال، هر سال 150 میلیون تومان. هر ماه؛ 12 میلیون تومان، با کسر چهار درصد کسورات.
- شرط پرداخت جایزه در مدت 8 سال: خرید کتاب و دریافت حداقل 600 کد شانس روزانه در یک خرید جداگانه و نه مجموع کدهای دریافتی شما در یک روز!

4: کد شانس روزانه؛ 31.21.12.17  -  جایزه: 250 هزار دلار. معادل یک میلیارد میلیون تومان.
- نحوه ی واریز این جایزه بحساب برنده، برای مدت هشت سال، هر سال 125 میلیون تومان. هر ماه؛ 10 میلیون تومان، با کسر چهار درصد کسورات.
- شرط پرداخت جایزه در مدت 8 سال: خرید کتاب و دریافت حداقل 480 کد شانس روزانه در یک خرید جداگانه و نه مجموع کدهای دریافتی شما در یک روز!

5: کد شانس روزانه؛ 32.88.00.18  -  جایزه: 200 هزار دلار. معادل 800 میلیون تومان.
- نحوه ی واریز این جایزه بحساب برنده، برای مدت هشت سال، هر سال 100 میلیون تومان. هر ماه؛ 8 میلیون تومان، با کسر چهار درصد کسورات.
- شرط پرداخت جایزه در مدت 8 سال: خرید کتاب و دریافت حداقل 144 کد شانس روزانه در یک خرید جداگانه و نه مجموع کدهای دریافتی شما در یک روز!

6: کد شانس روزانه؛ 32.88.00.19  -  جایزه: 200 هزار دلار. معادل 800 میلیون تومان.
- نحوه ی واریز این جایزه بحساب برنده، برای مدت هشت سال، هر سال 100 میلیون تومان. هر ماه؛ 8 میلیون تومان، با کسر چهار درصد کسورات.
- شرط پرداخت جایزه در مدت 8 سال: خرید کتاب و دریافت حداقل 144 کد شانس روزانه در یک خرید جداگانه و نه مجموع کدهای دریافتی شما در یک روز!

 
باخريد كتاب از سایت کتاب 57، كدشانس عشق بگيريد و تا 36 ميليون تومان برنده شويد!

 

 وقتی شما برنده 36 میلیون تومانی تاریخ ازدواج میشوید، یک خاطره به یاد ماندنی در ذهن شما خلق می شود، پس از آن شما و حتی فرزندتان نیز سایت کتاب57 را فراموش نخواهید کرد!

 جایزه خشنودی را به صورت زیر بحسابتان واریز می کنیم :

⬅️ 36 میلیون تومان: ماهی یک میلیون تومان و تا 3 سال ( اگر کد شانس روزانه ی خریدار کتاب با تاریخ ازدواج ایشان یکی باشد).

⬅️ 24 میلیون تومان: ماهی یک میلیون تومان و تا 2 سال ( اگر کد شانس روزانه ی خریدار کتاب با تاریخ ازدواج ایشان حداکثر 3 روز اختلاف داشته باشد).

⬅️ 12 میلیون تومان: ماهی یک میلیون تومان و تا 1 سال ( اگر کد شانس روزانه ی خریدار کتاب با تاریخ ازدواج ایشان حداکثر 8 روز اختلاف داشته باشد).

 

 

 

 

⬅️ به کسانی که بعد از صدور کدشانس، تاریخ تولد خود را ثبت یا ویرایش می کنند، جایزه تعلق نمی گیرد!

 

 اگر کد شانس روزانه شما که پس از خرید کتاب از سایت کتاب57، برایتان صادر می شود، با تاریخ تولدتان که قبلا در صفحه شخصی خود ثبت کرده اید، یکی باشد، 5 میلیون تومان جایزه به حساب تان واریز می شود.

 

وقتی شما برنده پنج میلیون تومانی تاریخ تولد میشوید، یک خاطره به یاد ماندنی در ذهن شما خلق می شود، پس از آن شما و حتی فرزندتان نیز سایت کتاب57 را فراموش نخواهید کرد!

 

جایزه خشنودی بحسابتان واریز می کنیم اگر کدشانس روزانه با تاریخ تولدشما چند روز اختلاف داشته باشد:
⬅️ فقط یک روز: دو میلیون تومان⬅️ دو روز اختلاف: یک میلیون تومان⬅️ سه روز اختلاف: پانصد هزار تومان - ⬅️ چهار روز اختلاف: 250 هزار تومان⬅️ پنج روز اختلاف: 200 تومان  - ⬅️ 6 یا 7 یا 8 یا 9 یا 10  روز اختلاف:یکصد هزار تومان

 


⬅️ از ساعت 9 الی 13 با احترام پاسخگوی شما هستیم. تلفن: 02536100 - به جزء پنجشنبه ها و ايام تعطيل!

⬅️ ما حداکثر 5 روزه، جوایز برندگان را به حساب شان واریز می نمائیم و از این بابت هیچ منتی بر شما نداریم. اگر صلاح دانستید سایت کتاب 57 " KETAB57.INFO " را به دیگران معرفی کنید

⬅️ اگر شما نویسنده هستید، مقدمه کتاب خود را به کانال تلگرام کتاب57 ارسال فرمایید. ما 57 جلد کتاب شما را جهت اهداء به مناطق محروم خریداری می نمايیم.